Varlık Vergisi ve Türkleştirme politikaları Tarih dizisi Read & Download ô 104

Read & Download Varlık Vergisi ve Türkleştirme politikaları Tarih dizisi

Varlık Vergisi ve Türkleştirme politikaları Tarih dizisi Read & Download ô 104 à Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmamış olsa bile savaşın yarattığı koşullardan etkilenmiştir Milli Şef’in üstün diplomatik “becerileri” ile atlatılan bu dönem uzun yıllar gözdTürkiye İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmamış olsa bile savaşın yarattığı koşullardan etkilenmiştir Milli Şef’in üstün diplomatik “becerileri” ile atlatılan bu dönem uzun yıllar gözden kaçankaçırılan bir miras bırakmıştır Varlık Vergisi Elbette ulus devlet ideolojisinin farklı bir veçhesi olarak değerlendirilmesi gereken Varlık Vergisi uygulaması devletin ulusal burjuvazi yaratmak konusundaki ısrarının bir yansıması şeklinde de okunabilir Bunların yanısıra dönemin basınının olaya bakışı azınlıklar üzerinde estirilen terör uygulayacıların da bir süre sonra kontrolünden çıkan gelişmele.

Ayhan Aktar ´ 4 review

R yaklaşık on altı ay süren köşe bucak temizlik harekâtı bu uygulamadan arta kalanlar Varlık Vergisi uygulaması Türkleştirme politikalarının bir devamıdır elbette Bir ötekileştirme ve dahil etme politikasıdır Servetin Deli Dumrul usulü yeniden dağıtımıdır Ancak bunlardan daha önemlisi fiilen olmasa bile manen bir devamlılık yaratmış olmasıdır Türkiye’de “kalan” azınlıklar ne yapmamaları gerektiği konusunda yeterli bilgiyi edinmişlerdir Toplumların neyi nasıl anımsadıkları üzerine tarihsel bir deneyim olan Varlık Vergisi uygulaması toplumsal hafızanın üretilmesi açısından da oldukça önemli bir izl.

review Þ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Ayhan Aktar

Varlık Vergisi ve Türkleştirme politikaları Tarih dizisiEk sunmaktadır Bu izlek Türkiye toplumunun kendi tarihinde varolan böyle bir olay karşısında gözler ‘faltaşı’ gibi kapalı kalabilmesidir Ayhan Aktar’ın kitabı yalnız bir vergi kanunu olarak değil aynı zamanda bir Türkleştirme politikası olarak da Varlık Vergisi uygulamasını incelemektedir Varlık Vergisi uygulamasının yanısıra bir anlamda bu uygulamaya kadar adım adım yükselen ‘homojenleştirme’nin portreyi tamamlayan gölgelerini de ilave etmektedir Türk Yunan nüfus mübadelesi ve 1934 Trakya Yahudi olayları gibi Lozan’dan İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar devam eden ilk Türkleştirme dalgasını resmetmekted.