የአሲምባ ፍቅር Free download Æ 104

Read የአሲምባ ፍቅር

የአሲምባ ፍቅር Free download Æ 104 ☆ የዚህ ታሪክ ባለቤትና ፀሀፊ ካህሳይ አብርሃ ነው፡፡ አጋሜ የተወለደው፤ አሁን ኮላራዶ የፋርማሲ ባለሙያ የሆነው ካህሳይ ታሪክ፡፡ ካህሳይ የ60ዎቹ ትውልድ አካል ነው፡፡ በለጋነት ፡፡ ኢህአፓ፣ ሕወሃት፣ ሻቢያ፣ ኢዲዩ፣ ጀብሃ፣ ኢሕአሰ፡፡ የተለያዩ ሰዎችን ማህደርም ያስቃኛል፡ ዶር ተስፋየ ደበሳይ፣ ድላይ፣ ሀጎስ ማንጁስ፣ ደጀኔ፣ ሽፈራው፣ ብርሃነ፣ ጌታሁን፣ ሮምሃ፣ እንግዳወርቅ፣ የውቅሮው አብኢዩ፣ መለስ ዜናዊ፣ አረጋዊ በርሄ፣.

Read & Download Æ PDF, DOC, TXT or eBook ß ካሕሳይ አብርሃ ብስራት

??ከ ራያ፣ ከሰሜን ተራሮች እስከ ሱዳን የታገለ የዛ ዘመን ነፀብራቅ ነው፡፡ ይህ የካህሳይ ታሪክ ብቻ አይደለም የ60ዎቹን ትውልድ ማንነት የሚዘክሩበት፤ የታሪክ ፍሰቱን ጠብቆ የተጻፈ ምርጥ መፅሃፍ፡፡ካህሳይ የተለያዩ ድርጅቶችን አነሳስና ማንነትም ይዳስሳል.

ካሕሳይ አብርሃ ብስራት ß 4 Free download

የአሲምባ ፍቅርየዚህ ታሪክ ባለቤትና ፀሀፊ ካህሳይ አብርሃ ነው፡፡ አጋሜ የተወለደው፤ አሁን ኮላራዶ የፋርማሲ ባለሙያ የሆነው ካህሳይ ታሪክ፡፡ ካህሳይ የ60ዎቹ ትውልድ አካል ነው፡፡ በለጋነት እድሜው ኢህአፓን ተቀላቅሎ ከአሲምባ ተራሮች እስከ ተከዜ በረሃ፣ ከዋግምራ እ?.