خاطرات شعبان جعفری characters ¿ 100

Read & Download خاطرات شعبان جعفری

خاطرات شعبان جعفری characters ¿ 100 ¼ این کتاب دستاورد بیش از هشتاد ساعت نشست و سی ساعت مصاحبه‌ی ضبط‌ شده است شعبان جعفری متولد 1300در تهران، درگذشت 28مرداد 1385 در سنتا مونیکا کالیفرنیا است در ماین کتاب دستاورد بیش از هشتاد ساعت نشست و سی ساعت مصاحبه‌ی ضبط‌ شده است شعبان جعفری متولد 1300در تهران، درگذشت 28مرداد 1385 در سنتا مونیکا کال. تو یه تورق ساده که امروز بعد از چند سال از خاطرت آقای جعفری داشتم چیزی که بیشتر از کل خاطرات و گفته های اون ؛ حالا چه به درست و چه به غلط تو چشمم بولد شد نوع ادبیاتی بود که ناشر یعنی نشر ثالث که نشر کوچک و تازه کاری هم نیست در مقدمه از اون استفاده کرده در حقیقت این کتاب حاصل مصاحبه های خیلی خودمانی و دور از رابط پوزتویستی ای هست که خانم سرشار به عنوان مورخ و مجری از آقای جعفری داشته و اصولا ناشر هیچ وقت اجازه ناره به پیشگفتار یا مقدمه صاحب اثر چیزی اضافه که اما اونها احتمالا از غیبت ناگزیر خانم سرشار استفاده بردن و چیزهایی رو به این کتاب اضافه کردن که کمی کوشش این خانوم بزرگوار رو زیر سوال می بره یه تیکه از ادبیات نارو به عنوان مثال میارم صفحه ی شش مقدمه ناشر 1 گوینه مدعی عضویت در جمعیت فداییان اسلام در سالهای قبل از 1332 شده است این در حالی ست که جمعیت مذکور اصولا فاقد هرگونه اساسنامه و مرمانامه ی حزبی بوده و هیچ عضو گیری نداشته فارغ از اینکه چرا باید عضویت در فداییان چیزی افتخار آمیز باشد ، نکته مهم دیگر این است که در صورت نبود مرامنامه اساسا چگونه گروهی به این نام وجود داشته در حقیقت اساسا ما تا پیش از انقلاب و حتی هنوز برای هیچ تشکلی مرمامنامه ی مدونی نداریم مرمانامه یا مانیفست یا بیانیه یا هر چیز دیگری در این راستا پرداخته ی ذهن قانون مدرا اروپایی ست و هیچ گاه حتی در صورت ابراز و ایراد در ایران به عمق فحوای خود در بین عموم استدراک نمی شود در جای دیگر صفحه هفت مقدمه ناشر 3 گوینده اصرار دارد که من صنار از دربار یا سازمان امنیت یا دریافت نمی کردم در حالی که در همین کتاب اسنادی از ساواک که ناقض این ادعای شعبان جعفری است درج گردیده و میزان راست گویی وی را نشان می دهد به هر حال همانطور که از ادبیات ناشر برمی آید غرض ورزی در این سطور مشهود است گرچه بنظر نمی آِد که این عمل برای گذراندن کتاب از سد سانسور دولت باشد

هما سرشار Â 0 Free read

یفرنیا است در میان مخالفانش مشهور به «شعبون بی‌مخ» یکی از نام‌های جنجالی تاریخ معاصر ایران و از بازیگران اصلی کودتای 28مرداد بود وی زورخا. بزار توضیح بدم خوندن این کتاب چه حسی در آدم ایجاد می‌کنه؛فکر کن کسی که هر جور حساب کنی اصولا داخل آدم به حساب نیاد، بیاد و محله‌تون رو به آتیش بکشه و وضعی رو ایجاد کنه که هرگز به شرایط قبل نشه برش‌گردوند، اونم فقط برای طمع و جهالت‌ش؛ بعد از محله فرار کنه و وقتی دم مرگ‌ش رسیده بشینه و تعریف کنه که چی شد مفت و مسلم اون آتیش رو به پا کرد و همه‌چی رو نابود شد؛ حالا تو خونه‌خراب وقتی حرفای یه همچین بی‌مخی رو میشنوی می‌خوای چه حسی بهت دست بده؟

Download Ú PDF, DOC, TXT or eBook  هما سرشار

خاطرات شعبان جعفرینه‌دار و باستانی‌کار ایرانی بود که بیشتر به خاطر حضورش در حرکات سیاسی به خصوص در کودتای 28 مرداد سال 1332شهرت داشت وی از اوباش بنام تهران بو?. از اتفاقات تاریخی روایات متفاوت از افراد مختلف شنیده میشه شعبان جعفری نه دیپلمات بود نه فرد سلطنتی اما داستانی کمابیش جالب از اتفاقات دوران پهلوی داره